Μεταλλική πλάκα σύνθετα

- Sep 08, 2017-

Αναφέρεται σε ένα φύλλο του μετάλλου με επίστρωση με άλλο μέταλλο πλάκα να επιτευχθεί χωρίς τη μείωση της χρήσης των αποτελεσμάτων (αντοχή στη διάβρωση, μηχανική αντοχή, κλπ.) για την εξοικονόμηση πόρων, να μειώσει το κόστος της επίδρασης. Η σύνθετη μέθοδος συνήθως έχει το εκρηκτικό σύνθετη μέθοδος, το εκρηκτικό τροχαίο σύνθετες, το τροχαίο σύνθετο και ούτω καθεξής. Σύνθετα υλικά μπορούν να χωριστούν σε σύμμικτων πλακών, σύνθετη σωλήνες, σύνθετου ράβδους και ούτω καθεξής. Χρησιμοποιείται κυρίως σε αντι-διάβρωση, πίεση σκάφος κατασκευής, Ηλεκτρικές Κατασκευές, πετροχημική, φαρμακευτική, ελαφρά βιομηχανία, αυτοκινητοβιομηχανία και άλλες βιομηχανίες.