Πλάκες αλουμινίου-πλαστικών με ταξινόμηση των λειτουργιών του προϊόντος

- Sep 08, 2017-

A. Αδιάβροχη σανίδα

Επιλέγεται το υλικό πυρήνα επιβραδυντικής φλόγας, η απόδοση καύσης του προϊόντος φθάνει στο μη εύφλεκτο επίπεδο (βαθμός Β1) ή μη εύφλεκτο (βαθμός), ενώ οι άλλοι δείκτες απόδοσης πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις τεχνικής προδιαγραφής του πλαστικού πλαισίου αλουμινίου.

Β. Αλουμινένια και πλαστική πλάκα ανθεκτικών σε βακτηρίδια και μούχλα

Η αντιβακτηριακή και βακτηριοκτόνος επικάλυψη επικαλύπτεται στην πλάκα από πλαστικό αλουμινίου, έτσι ώστε να έχει ως αποτέλεσμα τον έλεγχο της αναπαραγωγής της δραστηριότητας των μικροοργανισμών και τελικά τη θανάτωση των βακτηρίων.

C. Ασταρωτική πλάκα αλουμινίου-πλαστικού

Αντιστατικό αλουμίνιο-Πλαστική πλάκα με αντιστατική επίστρωση πλάκας αλουμινίου-πλαστικής επιφάνειας, επιφανειακή ειδική αντίσταση μικρότερη από 109Ω, από την κανονική επιφάνεια αλουμινίου-πλαστικής επιφανείας είναι μικρή, επομένως δεν είναι εύκολο να παράγει στατικό ηλεκτρισμό, η σκόνη στον αέρα δεν είναι εύκολη προσαρμόζεται στην επιφάνεια του.